Grzałki EP-opis działania

Grzałki EP-opis działania

Kocioł EP wykorzystuje energię elektryczną do ogrzania czynnika grzewczego krążącego w układzie CO – woda, glikol. Niemal wszystkie elementy, w które jest wyposażony są dostępne na rynku.
Najważniejszy jest jednak układ grzewczy – zespół grzałek połączony szeregowo z podwójnym przepływem czynnika grzewczego. Niespotykany kształt grzałki pozwala na efektywniejsze oddanie ciepła z jego źródła.

Tradycyjna grzałka zbudowana jest z rdzenia oporowego otoczonego izolatorem i zamkniętego w rurce miedzianej. Pomiędzy cieczą o punktem promieniowania cieplnego występuje kilka warstw ograniczających przepływ temperatury. W efekcie źródło musi wytwarzać bardzo wysoką temperaturę, pobrać dużą ilość energii elektrycznej.
Grzałka przepływowo-kołnierzowa w EP umożliwia bardziej bezpośredni kontakt cieczy ze źródłem ciepła. Rdzeń grzewczy pracuje w dużo niższych temperaturach, pobierając znacznie mniejszą ilość energii elektrycznej.
Ma ona jeszcze jedną zaletę, dwukrotnie zwiększa drogę przepływu czynnika grzewczego przez co ma on więcej czasu na nagrzanie się.